May 26, 2020

EP82: ซีอีโอ Microsoft เตือน Work from Home ระยะยาว วัฒนธรรมองค์กรพัง

บริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของโลก Google, Facebook, Twitter, Microsoft ต่างอนุญาตให้พนักงานทำงานจากที่บ้านได้หลายเดือนแล้ว ทุกที่ไม่กังวลถึงประสิทธิภาพในการทำงานครับ แต่มีเรื่องหนึ่งที่ยังมีคำถามว่ามันจะดีหรือถ้าเราจะ Work from Home กันในระยะยาว?

More episodes

Load more