May 29, 2020

EP85: รู้จัก AliExpress อาวุธลับของแจ๊คหม่า บุกตลาดการค้าออนไลน์โลก

ทำไมแจ๊คหม่า ถึงก่อตั้ง AliExpress ขึ้นมาเมื่อ 10 ปีที่แล้วครับ?

More episodes

Load more