March 17, 2020

EP26: ประชุมทีม (Quotidian Meeting) ในแบบสถาบัน Berkeley Executive Coaching เป็นยังไงครับ

ผมได้เข้าเรียนคอร์สพัฒนาผู้นำมาครับ ชื่อ Leadership Communication ผู้สอนเป็นอาจารย์ Professor มาจาก Berkeley Executive Coaching Institute ของ UC Berkeley ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในคอร์สที่ดีที่สุดที่ผมได้เรียนมาเลย ใน EP นี้ผมเอาเกร็ดเล็กๆแต่ผลลัพธ์ไม่เล็กมาแบ่งผันให้ฟัง คือเรื่องการทำ Quotidian Meeting กับทีมงานครับ

More episodes

Load more