May 22, 2020

EP80: วิเคราะห์การเปิดตัว Facebook Shops เพื่อช่วยธุรกิจฝ่าวิกฤตโควิด

มาร์ค ซัคเคอร์เบิร์ก เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ Facebook Shops เพื่อช่วยธุรกิจฝ่าวิกฤตโควิด มันจะส่งผลต่อตลาดการค้าออนไลน์ในประเทศไทยอย่างไร?

More episodes

Load more

Play this podcast on Podbean App