June 9, 2021

EP212: E-Commerce บูมขนาดนี้ หน้าร้านยังจำเป็นอยู่มั้ย?

Covid-19 เป็นตัวเร่งให้คนหันมาซื้อของออนไลน์มากขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่ห้างสรรพสินค้าคนเดินน้อยลงจนบางตา หลายแบรนด์เลือกใช้กลยุทธ์ Omnichannel เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีกับลูกค้าไม่ว่าจะช่องทาง Online หรือ Offline  แต่คำถามคือ อนาคตข้างหน้า หน้าร้านยังจำเป็นอยู่จริงๆเหรือไม่?

More episodes

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App