March 11, 2020

EP22: 12 วิธีปลุก Growth Mindset หรือ กรอบความคิดแบบเติบโต ในตัวเรา

กรอบความคิดแบบเติบโต ช่วยสร้างโอกาสให้คุณสามารถที่จะประสบความสำเร็จได้มากขึ้นอย่างชัดเจน คำถามที่สำคัญคือ มีวิธีอย่างไรที่จะช่วยปลูกฝังกรอบความคิดแบบเติบโตในตัวเราได้ หรือกับคนรอบๆตัวเรา เช่น ลูกเรา ลูกน้องเรา ผมจะมาแบ่งปัน 12 วิธีให้ฟังกันครับ

More episodes

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App